Liv Wold er innkjøps- og logistikkansvarlig hos FoodBroker.

Orden i systemet, systemet i orden

Liv Wold er innkjøps- og logistikkansvarlig hos FoodBroker.
Hva, hvor, hvor mye, hvor lenge? Med lager på 6000 kvm gjelder det å ha orden på varene. Det har FoodBroker. Lageret drifter de ved hjelp av håndterminaler integrert i økonomisystemet.
FoodBroker har et stort utvalg agenturavtaler, på f. eks Dole, Rynkeby og Lavazzo. Alle varene er importert, og de selges til storkjøkken, faghandel og dagligvare. – På dagligvaremarkedet leverer vi til de fleste store kjedene, sier innkjøps- og logistikk-ansvarlig Liv Wold. – Vi importerer og markedsfører varer som blir solgt til kjedenes grossistlager. Derfra blir de distribuert
videre til detaljistene; butikkene.

DIMENSJONERT FOR VEKST
FoodBroker flyttet fra Oslo til de 6000 kvm store lokalene i Drøbak i mai 2010. Her er det 12 fast ansatte, foruten en rekke selgere/agenter i ulike deler av landet. Omsetningen ligger i år an til å bli 100 millioner, og lokalene er dimensjonert for vekst.
– Vi kan nok omsette for det femdobbelte her, sier Liv Wold.
Food Broker magasin

To typer ordrer
I løpet av en uke blir omtrent 3-400 europaller med varer pakket og sendt ut fra FoodBroker i Drøbak. Det er i hovedsak to typer ordrer: der grossistene selv kommer og henter varer til eget lager, og der varene blir kjørt ut av FoodBrokers faste transportører.
For å drive effektivt har FoodBroker elektronisk flyt av ordre, bekreftelser, fakturaer og pakksedler – alt styrt med hånd-terminaler integrert med Visma.
EDI (elektronisk dokumentutveksling)
– 80 prosent av all businessen er der EDI-grossistene bestiller og selv henter varer. Bestillingen skjer elektronisk, og går gjennom e-sentral og danner ordre i Visma-systemet vårt. Med ordren på håndterminalen, plukker vi deretter varer etter Fifo-prinsippet: first in, first out. Det kjøres ut pakksedler, som igjen er grunnlag for EDI-faktura. I løpet av en uke effektuerer vi ca 50 ordrer, med verdi fra 5.000,- til 250.000,-. Det kan altså være store ordrer – vi kan bruke en halv dag på å plukke varer til en kunde, sier Wold. 
Food Broker håndterminal
FoodBroker drifter lageret med håndterminaler integrert med Visma.

Håndterminalløsning
Håndterminalene brukes også når FoodBroker selv bestiller varer. – Når vi får inn varer, sjekker vi via håndterminaler at vi har fått det vi skal – at strekkode og vare stemmer overens. Etter at vi har bekreftet at det er i orden, blir varene registrert som mottatt, og det kjøres ut LOT-etiketter som klistres på varene. Disse etikettene danner grunnlaget for varens liv i bedriften. – Vi vet til enhver tid hvor mye vi har av de ulike varene, hvor de er plassert, og hvilken vare som først skal ut til kunde, nemlig den som har vært hos oss lengst.
Takket være dette systemet har FoodBroker stålkontroll på lagerbeholdningen, noe som er nødvendig for å drive effektivt. – Håndterminalen er integrert med Visma, og er online hele tiden. Du ser ingen gule lapper hengende her, det hele er papirløst.
Food Broker - orden på lageret
Foodbroker har stålkontroll på lagerbeholdningen.

Utviklet sammen
Løsningen med å drifte lager ved hjelp av håndterminaler bygde FoodBroker sammen med ØkonomiBistand, og Wold mener det var en drøm å bygge opp et lager fra bunnen av. – Jeg kjente Nils Ole Fladhus i ØkonomiBistand fra før. Han er en gammel logistikkmann, og skjønte behovene våre. Resultatet er et system som er enkelt å forstå og enkelt å bruke. Her har vi salgsordreflyt,
lagerstyring og innkjøpsflyt. Det er veldig visuelt, og dermed ikke vanskelig å lære seg, sier Liv Wold. – Det siste er ikke uviktig, man kan ikke bruke et halvår på å sette inn i et system, legger hun til.
5 GODE GRUNNER
• Tilgjengelig hvor som helst og når som helst
  via Internett.
• Brukervennlig og enkel å bruke for alle
• Ingen installasjon.
• Elektronisk attestering og bokføring sparer tid
  og fjerner feilkilder.
• Alltid oppdaterte satser og regler.
FOODBROKER AS
  • En del av Handelshuset Alimentum AS (tidligere Carl Evensen Holding AS)
  • Carl Evensen Eftf og Spesialgrossisten Øst AS er søsterselskaper
  • Har et stort antall agenturavtaler og listinger inn mot dagligvare- og fagkjedehandel i Norge.
  • Importør og markedsføringsselskap for en rekke internasjonale kjente merkevarer
  • 6000 kvm store lager- og kontorlokaler i Drøbak. Bragard, B&C og Acode.
  • 100 millioner i omsetning. 
visma_logo.jpg
ØkonomiBistand AS, Villan, 3536 Noresund. / Tlf 900 47 777 / Fax: 32 14 96 15 / E-post: firmapost@okonomibistand.no / salg@okonomibistand.no