Volvo ruller videre

Volvo ruller videre

Visma Global integrert med Volvos bilsystem gir effektiv løsning for bilSpiten.
BilSpiten AS på Kongsberg er forhandler av Volvo, Mazda og Ford – i tillegg til å drive bilutleievirksomhet via Europcar og Hertz. – Som distriktets største bilforhandler er det viktig å ha effektive og gode løsninger i alle ledd i organisasjonen, sier styreleder og eier Petter J. Spiten.
Petter J. Spiten, styreleder og eier av BilSpiten AS på Kongsberg
Petter J. Spiten
Utvikle for å holde stand
Petter J. Spitens far startet opp som Volvoforhandler allerede på slutten av 50-tallet, og bedriften har dermed en lang tradisjon og historie å leve opp til.  _ Vi må hele tiden utvikle oss for å holde stand, og som et ledd i det har vi tilpassede løsninger for å holde orden på økonomien og salget, sier Spiten. Som en av mange Volvoforhandlere i Norge benytter bilSpiten Visma Global som økonomiløsning, med integrasjon fra bl.a. Volvo sitt bilsystem. Løsningen er levert av ØkonomiBistand. 
Gode råd viktig
Petter J. Spiten har vært sentral i dialogen med ØkonomiBistand gjennom Volvo Forhandlerforening, og har blitt godt kjent med leverandøren. – Da vi i Volvo skulle ha ny økonomiløsning, bestemte vi oss tidlig for Visma. Deretter ble ØkonomiBistand valgt som forhandler, og det var det flere grunner til. For det første var de landsdekkende, og hadde gode referanser, sier Spiten. – På den tiden hadde de nylig startet et samarbeid med Toyota, legger han til. – For meg var det også viktig at Visma-forhandleren har evne til å samarbeide og gi gode råd i forhold til å forvalte en felles og kostnadseffektiv løsning. Det har ØkonomiBistand bevist. De har spilt på lag med oss for å finne gode felles løsninger. Alt dette gjør at et tjuetalls Volvo- og flermerkeforhandlere rundt om i Norge nå er brukere, forteller Spiten.
Godt humør ingen hindring
Til sist mener Spiten at ØkonomiBistand er en spesiell kombinasjon av faglighet og godt humør,
– ”Man behøver ikke være alvorlig for å være seriøs” er et uttrykk du gjerne hører fra ledelsen i ØkonomiBistand. I mitt møte med ØkonomiBistand er opplevelsen og erfaringen nettopp det. Også økonomiavdelingen vår, som har det meste av den løpende dialogen på supporthenvendelser og konsulenttjenester, kan skrive under på det samme, smiler Spiten.
Løsning
• Visma Global integrert med Volvos bilsystem
• Visma Dokumentsenter for godkjenning og
  kontroll
• Visma Lønn og Visma Travel
Volvo personbiler
  • Etablert i Gøteborg i 1927
  • Volvo betyr ”jeg ruller”
  • 22 Volvoforhandlere i Norge, fordelt på 56 steder
  • Verdier: sikkerhet, miljø, kvalitet og design
visma_logo.jpg
ØkonomiBistand AS, Villan, 3536 Noresund. / Tlf 900 47 777 / Fax: 32 14 96 15 / E-post: firmapost@okonomibistand.no / salg@okonomibistand.no