Nova Sea, laks

Laks i generasjoner

Nova Sea selger ca 30 tonn laks i året. Når laksen er slakteklar, har bedriften full oversikt over hvor lønnsom den enkelte laksemerde har vært.
Lakseprodusenten Nova Sea på Helgelandskysten har 220 tilsatte, 125 i administrasjons- og industrianlegget i Lovund, resten fordelt på 14 produksjonsanlegg langs kysten – fra Vega i sør til Bodø i Nord. Dette gjør Nova Sea til en av de største bedriftene i regionen, og blant de 6-7 største lakseprodusentene i Norge.
Fortjeneste tross prisfall
Nova Sea ble etablert for ca 40 år siden, og sluttkunden er i utlandet. – Vi selger både direkte til utlandet, og via norske eksportører – omtrent halvparten hver. I løpet av det siste året har det vært et visst prisfall på laks, men vi har bra fortjenestegrunnlag, og det er optimisme i bransjen, sier økonomisjef Eddie Olsen.
Bjørn Olvik,  salgs- og logistikkansvarlig i Nova Sea
Bjørn Olvik
Ett regnskap per laksemerde
Hos NovaSea snakker de gjerne om generasjoner laks. En generasjon er fisk som blir satt ut i en laksemerde samtidig. Her lever den et par år, og når den slaktes, ønsker Nova Sea å vite hvor lønnsom den enkelte generasjonen har vært. Hver oppdrettsmerd har derfor sitt eget regnskap, som igjen blir generert opp til et hovedregnskap. – Vi plasserer kostnadene på rett post i forhold til bruk, og dermed kan vi vite om laksen vi slakter har vært dyr eller billig å produsere, sier salgs- og logistikkansvarlig Bjørn Olvik.
Ordresystem tilpasset havbruk
Til å holde orden på tallene benytter Nova Sea økonomisystemet Visma. – Vi benytter standard Visma Business på det meste, men noe er tilpasset havbruk. Blant annet er ordresystemet integrert i Visma. Dette er arbeidsbesparende, og det fjerner også feilkilder i forhold til menneskelig feilpunching. Tilpassingene mot vår bransje har vi utviklet i samarbeid med ØkonomiBistand, sier Olvik. 
Nova Sea pakking av fersk laks

Logistikksystem integrert med Visma
Økonomisjef Eddie Olsen forteller at de tok i bruk løsningen i 2006. – Med logistikksystemet som er integrert i Visma har vi full oversikt over mange kasser med fisk er sendt til de ulike kundene. Det er integrert mot slakt- og pakkesystemet, og når en lastebil med fisk går ut, overføres informasjonen til ordresystemet i Visma Business. Vi slipper dermed å registrere ordrene manuelt, sier Olsen.
Enkelt å bygge opp med flere anlegg
Nova Sea bruker også Visma på lønn og reiseregninger.  Lønns- og personalmedarbeider Randi Johansen forteller at 20-30 personer er registrert som brukere av reiseregning, og hun ser flere fordeler ved systemet. – Satsene er oppdatert til enhver tid, programmet er greit å sette opp, og enkelt å bruke. Siden det er integrert med lønnssystemet er det også tidsbesparende. Lønnssystemet for seg er også åpent og lettvint program, som vi enkelt kan utvide med flere avdelinger, anlegg og generasjoner. Dette er en fordel for oss med så mange enheter, sier Johansen.
Visma Business Havbruk
• Bransjeløsning for økonomisystem i havbruk
• Integrasjon mot slakt- og pakkesystem
• Avtalehåndtering
• Tilpassing av ordreflyt
• Rapporteringsløsning
• Driftsmiddelhåndtering
Nova sea
  • Oppdrettsanlegg for laks etablert i 1972.
  • Selger ca. 30.000 tonn laks i året, en omsetning på
  • omlag 1 mrd kroner.
  • Administrasjon og industrianlegg på Lovund i Lurøy
  • kommune på Helgelandskysten.
  • Eies av Vigner Olaisen AS (ca. 51%), Marine Harvest
  • (ca. 42%) og de ansatte (3%)
visma_logo.jpg
ØkonomiBistand AS, Villan, 3536 Noresund. / Tlf 900 47 777 / Fax: 32 14 96 15 / E-post: firmapost@okonomibistand.no / salg@okonomibistand.no