elektrikari0x0X1005x696.jpg

Kompetanse når vi trenger det!

 
For Vesterålskraft AS var nærhet til fagfolk avgjørende da de valgte økonomisystem.
Vesterålskraft  AS tok i bruk Visma i 2002, og var en av de første kraftkundene til ØkonomiBistand. Kraftselskapet med base i Sortland, bruker Visma Business, Lønn, Dokumentsenter og Rapportering. – De fleste økonomisystemer har i dag gode nok grunnmoduler, sier Erik Buset, økonomisjef i Vesterålskraft. – For oss var tilgang på kompetanse når vi trenger det essensielt.
Konsulentene må vise vei
– Visma Business, og for så vidt andre økonomisystemer, er fulle av muligheter, slik at det er lett å gå seg vill. Derfor er det behov for kompetansepersoner som gir hjelp og veiledning slik at man kan komme dit man vil fortest mulig, forklarer Buset. Han mener det er optimistisk å tro at man som liten/mellomstor bedrift skal klare å utnytte og utvikle systemet til fulle på egen hånd. For Vesterålskraft var det derfor viktig å kjøpe et økonomisystem der konsulentene viste initiativ og var tilgjengelige – ikke bare i ord, men også i handling. Nærhet var viktig.
Erik_Buset_Okonoisjef_i_Vesteraalkraft1x0X374x322.jpg
Erik Buset, økonomisjef i Vesterålskraft.
Har tatt ballen
Vesterålskraft søker bevisst å redusere antall systemer. Konsernet har tre hovedsystemer, og økonomiløsningen Visma Business, er spesielt tilpasset kraftbransjen. Buset og hans kolleger har selv bidratt med innspill når det gjelder funksjonalitet.

Økonomisjefen mener ØkonomiBistand har møtt forslagene til forbedringer og tilpassinger med engasjement. – Vi har kommet med ønsker og ideer blant annet når det gjelder modulen Arbeidsordre, som er sentral for oss. Utvikling av modulen er en prosess som har pågått i hele 2011. Den er nå totalintegrert med økonomisystemet, noe om gjør det enkelt å følge gangen i oppdraget.

Her kan vi få utskrift av alt vi trenger, som prosjektregnskap, HMS-krav, tegninger og kart. Rundt 50 av de 60 ansatte i konsernet er tilknyttet nettselskapet, og de er brukere av denne modulen. Siden modulen ble tatt i bruk i høst, er erfaringene at dette er en klar forbedring i forhold til våre tidligere systemer for arbeidsordre, så dette fungerer bra, sier Buset fornøyd.

Tidligere er også timeregistreringssystemet utviklet i samarbeid med nettopp ØkonomiBistand, og timelister/flexirapporter vedlikeholdes og tas nå ut i Visma. – ØkonomiBistand har tatt de ballene vi har spilt opp – de tar utfordringen, og er serviceinnstilte, mener Buset.
« Derfor er det behov for kompetansepersoner som gir hjelp og veiledning slik at man kan komme dit man vil fortest mulig,... »
Visma Business Energi
  • Bransjeløsning for økonomistyring i kraftlag og energiverk.
  • Rapportering
  • Prosjektstyring
  • Elektronisk vareflyt og internuttak
  • Inneholder modul for arbeidsordre (i henhold til HMS-krav)
  • Driftsmiddelhåndtering
Vesterålkraft
  • Vesterålens Kraftforsyning A/S ble etablert i 1938.
  • Eies av Bø (35%), Sortland (35%) og Øksnes kommune (30%).
  • Eier datterselskapene Vesterålskraft Nett AS, Vesteråls-kraft Produksjon AS, Vesterålskraft Strøm AS og Vesterålskraft Bredbånd AS.
  • Ca. 60 ansatte
visma_logo.jpg
ØkonomiBistand AS, Villan, 3536 Noresund. / Tlf 900 47 777 / Fax: 32 14 96 15 / E-post: firmapost@okonomibistand.no / salg@okonomibistand.no